PSIHOLOG BUGLE IOANA IZA
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

Expertiză psihologică judiciară/ extrajudiciară

Expertiză psihologică

Expertiza psihologică este o evaluare psihologică cu caracter investigativ a persoanelor angrenate în demersul judiciar, la solicitarea organului judiciar (instanța de judecată, parchet, organele de poliție sau alte instituții specializate) sau a părților (cabinet de avocatură sau persoane fizice), în vederea utilizării ca probă pentru soluționarea cauzelor judiciare. 

Serviciile de expertiză psihologică implică un demers complex, în care sunt utilizate tehnici și metode ce aparțin psihologiei clinice și are ca finalitate emiterea uneia sau mai multor opinii de specialitate care răspund obiectivelor solicitate pentru a ajuta organul judiciar în luarea deciziei. Expertiza psihologică se realizează pentru diferite contexte juridice:

Ø  Expertiza psihologică a copilului și familiei pentru cauzele cu minori în vederea stabilirii autorității părintești și locuinței copilului.

Ø  Expertiza psihologică în situații de abuz sau neglijare a copilului.

Ø  Expertiza psihologică pentru diferite situații juridice: violență în familie (victime minore sau majore), accidente rutiere, accidente de muncă.

Ø  Expert parte

  • Potrivit articolului 330 alin. (5) din Codul de procedură civilă la efectuarea expertizei judiciare pot participa experţi aleşi de părţi şi încuviinţaţi de instanţă, având calitatea de consilieri ai părţilor, dacă prin lege nu se dispune altfel. În acest caz, ei pot să dea relaţii, să formuleze întrebări şi observaţii şi, dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei.
  • Potrivit hotărârii nr. 36 din 1 august 2021 a Colegiului Psihologilor din România, alin (2) ”calitatea de consilier al părţilor presupune ca psihologul expert parte să vegheze la maniera în care se administrează interviurile, testele psihologice etc., să formuleze propriile întrebări şi observaţii către părţile expertizate”, respectiv alin (3) ”implicarea în toate aceste activităţi a expertului parte asigură un cadru obiectiv pentru realizarea unui raport propriu în care sunt trecute opinii de specialitate avizate”.

Serviciile de evaluare sunt, în funcție de caz, pentru expertize psihologice judiciare și extrajudiciare.

Psiholog expert oradea

Psiholog expert oradea

EXPERTIZA PSIHOLOGICA este o evaluare psihologică complexă a persoanelor angrenate în demersul judiciar, la cererea instanţei judecătoreşti (Expertiză Psihologică Judiciară) sau a părţilor (Expertiză Psihologică Extrajudiciară).

Cum să programezi ședința ta?

Programare unei ședințe!

Pentru programare este nevoie sa sunați în prealabil pentru a putea găsi împreună ora potrivită și disponibilă pentru dumneavoastră.

În cazul în care nu puteți ajunge la sedința programată, vă rog să mă anunțați cu 24 de ore înainte pentru reprogramare sau anulare.

Dacă nu răspund, e posibil sa fiu în timpul unei sedințe de terapie sau evaluare. Voi reveni cu apelul în cel mai scurt timp.