PSIHOLOG BUGLE IOANA IZA
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

Evaluare clinică

PSIHOLOGIA CLINICĂ este centrată pe evaluare psihologică clinică și intervenție psihologică axată pe controlul primar al factorilor psihologici implicați în sănătate și boală.

Evaluare psihologică

 

EVALUARE PSIHOLOGICĂ – servicii

Aviz psihologic fertilizare în vitro – FIV cuplu

Aviz psihologic luare în plasament  

Aviz psihologic asistent maternal/membru familie AMP

Aviz psihologic însotitor/ asistent personal

Aviz psihologic adopție

Aviz și profil psihologic voluntariat ISU/SMURD  

Raport de expertiză psihologică judiciară/ extrajudiciară

 Raport de psihodiagnostic și evaluare clinică a copilui pentru transfer școlar

Raport de psihodiagnostic și evaluare clinică pentru Comisia de expertiză medicală a capacității de muncă

Raport de psihodiagnostic și evaluare clinică pentru Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap

Examen psihologic MMSE – comisia medicală de prelungire a permisului de conducere

Raport evaluare psihologică conform metodologiei din Ordin Nr. 3423/2128/2022 privind aprobarea metodologiei și a raportului de evaluare medicală și psihologică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării masurii de ocrotire

Deplasare la domiciliu pentru pacienții nedeplasabili la solicitarea  aparținatorul în vederea întocmirii raportului de psihodiagnostic și evaluare clinică

Evaluarea psihologică a abilităților parentale și a stilului parental –  raport interpretativ în scopul optimizării și dezvoltării abilităților parentale și a stilului parental

PSIHOLOGIE CLINICĂ

  • Diagnostic și evaluare clinică:

– investigarea și psihodiagnosticul tulburărilor psihice și al altor condiții de patologie care implică în etiopatogeneza mecanisme psihologice;

– evaluarea stării de sănătate mentală, ca precondiție pentru desfășurarea unor activități care impun prin lege examinare psihologică (ex. testarea profesorilor, a functionarilor publici etc.);

– evaluare cognitivă si neuropsihologica;

– evaluare comportamentală;

– evaluare subiectiv-emoțională;

– evaluarea personalității și a mecanismelor de coping / adaptare / defensive;

– evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri;

– evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;

– evaluarea gradului de discernamant al persoanelor;

– evaluarea dezvoltarii psihologice;

– alte evaluari in situatii care implica componente psihologice.

  • Intervenție/ asistență psihologică clinică:

– educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos (prevenție primară și secundară);

– intervenții specifice pentru persoanele cu nevoi speciale           (psihopedagogie specială în condiții de psihopatologie, logopedie);

– consiliere și terapie suportivă;

– consilierea în situații de criză și asistența bolnavilor terminali;

– optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere;

– terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenție terțiară, recuperare și reeducare (individuală, de grup, cuplu și familie);

– terapii standard de relaxare și sugestive;

– consiliere specifică obiectivelor medicale (ex. creșterea aderenței la tratament, modificarea stilului de viață, pregătire preoperatorie, prevenție terțiara în cadrul bolilor cronice, etc.);

– managementul conflictului, mediere și negociere.

Psihologul clinician, prin investigarea diagnostică și prognostică a stării de sănătate mentală, a potențialului psihic restant și compensator recuperator, este orientat spre optimizarea resurselor psihice a persoanei și a posibilităților sale de adaptare, spre armonizarea dezvoltării psihice, ocrotirea sănătății, înfruntarea suferințelor și reabilitarea psihică.

În procesul de evaluare psihologică se utilizează diverse metode și instrumente psihologice (interviul, observația, chestionare și baterii de teste psihologice validate științific și acreditate de Colegiul Psihologilor din România).

Evaluările psihologice clinice se finalizeaza cu eliberarea unui raport de psihodiagnostic si evaluarea clinica, raport de expertiză psihologică, aviz psihologic care să ateste starea de sănătate psihică, aptitudinea sau/și, dupa caz cu fișa de evaluare psihologica.